Agenda
s18_bild4_lokalkolorit
Kursaal/Tanzsaal Heiden, Foto © Jürg Zürcher
s23_bild_gedenktag_luanagebert_youngleaderssrk
Gastrednerin Luana Gebert, Mitglied der Young Leaders SRK
s20_bild_carlseelig_-keystone-sda-_-robert-walser-stiftung-bern_1
Carl Seelig © Keystone SDA, Robert Walser-Stiftung
alfred_nobel_medaille_muenze
nl_bild1_10-mai_museumstag
Ausschnitt aus einem Plakat des Japanischen Roten Kreuzes, o. D., Bild: Jürg Zürcher © Dunant-Museum
s18_bild4_lokalkolorit
Kursaal/Tanzsaal Heiden, Foto © Jürg Zürcher
s23_bild_gedenktag_luanagebert_youngleaderssrk
Gastrednerin Luana Gebert, Mitglied der Young Leaders SRK
s20_bild_carlseelig_-keystone-sda-_-robert-walser-stiftung-bern_1
Carl Seelig © Keystone SDA, Robert Walser-Stiftung
alfred_nobel_medaille_muenze
nl_bild1_10-mai_museumstag
Ausschnitt aus einem Plakat des Japanischen Roten Kreuzes, o. D., Bild: Jürg Zürcher © Dunant-Museum
s18_bild4_lokalkolorit
Kursaal/Tanzsaal Heiden, Foto © Jürg Zürcher
s23_bild_gedenktag_luanagebert_youngleaderssrk
Gastrednerin Luana Gebert, Mitglied der Young Leaders SRK
s20_bild_carlseelig_-keystone-sda-_-robert-walser-stiftung-bern_1
Carl Seelig © Keystone SDA, Robert Walser-Stiftung
alfred_nobel_medaille_muenze
nl_bild1_10-mai_museumstag
Ausschnitt aus einem Plakat des Japanischen Roten Kreuzes, o. D., Bild: Jürg Zürcher © Dunant-Museum

Archive

Date
Lieu
Titre
Genre
Sous-titre

...